Enskilt avlopp

Mark&VA-depån erbjuder ett brett sortiment inom enskilt avlopp, med allt från slutna tankar och infiltrationspaket till kompletta minireningsverk. Vi saluför flertalet olika fabrikat vi resonerar gärna om fördelar och nackdelar med dom olika verken. Vi har även markavloppsrör, PEM-slang, kabelskydd och allt som behövs för ditt mark och va projekt. Produkterna finns på lager för direktleverans till entreprenörer och arbetsplatser i hela Sverige. Cellplastprodukter såsom cellplast och kantelement offereras gärna.

Reningsverk

Systemet bygger på SBR- tekniken (Sekventiell Biologisk Rening) och renar avloppsvattnet i olika steg. Reningsverket är mycket driftsäkert tack vare pumpning där systemet drivs med en luftpump. I tanken finns varken rörliga delar eller filter som måste bytas. Den tysta luftkompressorn och manöverpanelen installeras ovan mark utomhus eller inomhus, vilket gör reningsverket enkelt att styra och underhålla. Installationen är enkel och snabb, om man önskar efterpoleringssteg har vi färdiga paketlösningar. Verket klarar med efterpolering hög skyddsnivå även gällande hälsoskydd.

Slamavskiljare

Vi erbjuder ett brett sortiment av slamavskiljare med infiltration. Sortimentet är utvecklat för att passa de flesta markförhållanden och innefattar även lågbyggda system för tomter med berg och/eller högt grundvatten. Vi har slamavskiljare och paketlösningar som passar både till BDT och BDT+wc Vi har flera lösningar godkända för både normal och hög skyddsnivå. Vi utför VA-utredningar att bifoga med bygglovsansökan till ditt enskilda avlopp.

Fosforfällning

I områden med hög skyddsnivå där det krävs fosforfällning, krävs det antingen ett minireningsverk med kemisk fosforfällning, en kemisk fosforfälla eller en slamavskiljare i kombination med tät markbädd där allt avloppsvatten passerar genom en så kallad fosforfälla. Vi erbjuder fosforbrunnar med Polonite® fosformassa. Polonite® är ett kalciumsilikat som bidrar till fångst och återvinning av fosfor. Vi har även andra alternativ av fosforfällning, ring så resonerar vi oss fram till rätt lösning för ditt enskilda avlopp.

Slutna tankar

Vi har ett brett sortiment av slutna tankar i olika modeller och storlekar för såväl permanent boende som sommar- boende. De vanligaste slutna tankarna brukar hamna i storlekarna 1-6 kubik men vi erbjuder även tankar med större volymer. Dessutom kan våra slutna tankar seriekopplas för en större volym.

Brunnar

Vi har ett brett utbud av brunnar för enskilt avlopp. I vårt sortiment finner du bland annat fördelnings- brunn, pumpbrunnar, uppsamlings- och provtagningsbrunnar, fosforbrunnar och fosformassa. Vi erbjuder dessutom kompletta system med skärande pumpar som skär sönder eventuellt avfall i smutsigt avloppsvatten. Även LTA pumpstationer med tillbehör.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)
    Tillagd i varukorgen