En oljeavskiljare installeras för att förhindra utsläpp av oönskade ämnen som tex. olja och bensin i spill- och dagvattensystemet.

Ett oljeavskiljarsystem består av en slam- och avskiljardel. I slamdelen renas vattnet genom att sand och slam sjunker till botten. I avskiljardelen lägger sig dom oönskade ämnena på ytan.

Oljeavskiljare delas in i klass 1 eller 2 beroende på hur mycket olja som finns kvar i spill eller dagvattnet efter avskiljning.

När det finns risk för utsläpp av olja till spill- och dagvattennätet ska en oljeavskiljare finnas. Genom installation av oljeavskiljare minskas den negativa påverkan på miljön.

När behövs oljeavskiljare?

I de här fallen krävs oljeavskiljare vid avledning till spillvatten och/eller till dagvatten:

 • bilskrotningsanläggningar
 • tankstationer
 • verkstäder (motor- och servicehallar, måleri- och sprutlackeringshallar)
 • parkeringshus, garage med golvavlopp (även villagarage*), större parkeringsplatser, hårt trafikerad yta exempelvis yta runt tankstation
 • spolplattor
 • olje- och kemikaliedepåer
 • industrier med kondensvatten från kompressorer, industrier med oljehantering eller tvätt av oljiga produkter

 

Totalsumma:
  Till kassan
  (0)
  Tillagd i varukorgen