Mark & VA Depån Sweden AB

 • Nyhet!

  Nyhet!

  Solido SMART: 1-20 hushåll. Den nya generationen av SBR-avloppsrening.

  Testad enligt EN 12566-3 för hög skyddsnivå 

  Ring för information och offert förfrågan.

  Ring så och konsulterar vi er för den bästa avloppslösningen!

  Läs mer…
  2018-07-06 10:15

___________________________________________________________

Mark & VA-depån Sweden säljer allt inom mark- och VA-produkter, som t.ex:

 • Allt för ditt enskilda avlopp, minireningsverk, infiltrations och markbäddar, Projektering enskilda och kommersiella avloppsanläggningar.
 • Markavlopp, inomhusavlopp HT 
 • Dräneringsrör, slang, kopplingar och brunnar
 • Fiberduk, Geonät
 • Tillsynsbrunnar, betäckningar
 • Markisolering, Pordrän
 • Vattenledningar (PEM) PRK-kopplingar
 • Kabelskyddsrör och slangar
 • Marksten, murar
 • Betongvaror, L-stöd
 • Vägtrummor, dagvattenledningar, valvtrummor
 • Fördröjningsmagasin
 • Fett och oljeavskiljare
 • Rännor och Linjeavvattning
 • Pontoner till bryggor mm

Kontakta oss och skriv vad du är intresserad av och i vilken mängd, så återkommer vi snarast med ett pris. Vi har stort lager med snabba leveranser.
Lager i både Lindesberg och Örebro! Distribution sker antingen med egen lastbil för snabb och effektiv leverans, alternativt med någon av existerande distributionsföretag.
Både entreprenörer och privatpersoner hälsas varmt välkomna att ringa eller maila!

Missa inte