Pem slang 20mm Med blå Stripes.

Pem Slang 25mm med blå Stripes.

Pem Slang 32mm med blå Stripes

Pem Slang 40mm med blå Stripes.

Pem Slang 50mm med blå Stripes.

Pemslang 32mm Brunstripes för spillvatten/svartvatten.(Avloppsvatten)

Pemslang 40mm Brunstripes för spillvatten/svartvatten.(Avloppsvatten)

Pemslang 50mm Brunstripes för spillvatten/svartvatten.(Avloppsvatten)