Finsk biorenare

Finsk biorenare

Vi på Mark o VA Depån är glada att kunna erbjuda produkter från våran finske leverantör.

VESTELLI - Finsk kvalitet när den är som bäst!

Allt för avlopp till bad, disk och tvätt. För sommarstugan eller permanentboendet. Med slamtömning eller utan. Vi löser ditt avloppsproblem.

Biorenaren renar alla typer av avloppsvatten, utom toalettvatten. Tack vare den genomtänkta konstruktionen, renas gråvattnet i en behållare, utan varken sedimenteringstank eller separat markbädd. Det renade vattnet leds direkt i ett dike, en stenkista eller en sluttning enligt kommunens direktiv.

Biorenaren har varken filtreringsmaterial, kemikalier eller jordmassor som behöver bytas. De enda drifts- och underhållskostnaderna är avgiften för den årliga slamtömningen, samt ca 30 SEK/månad för luftpumpens elförbrukning. Biorenaren lämpar sig som sådan även för vinterbruk.

Biorenaren lämpar sig för:

 • En- och tvåfamiljshus
 • Stora samfälligheter, campingområden mm
 • Fritidshus i periodiskt bruk
 • Välutrustade strandbastun
 • För alla slag av tomter och jordmåner
 • Även för strandområden och för områden med strängare miljökrav
 • En robust betongkonstruktion, inget behov av förankring
 • Höjdskillnaden mellan in- och utlopp är endast 5 cm
 • Snygg design, endast det stiliga locket blir synligt
 • Den höga reningsgraden uppnås genom syresättning
 • Bästa resultat i opartiska tester
 • Installationen tar bara några timmar i anspråk, kräver ingen markbädd
 • Lämpar sig även för vinterbruk i enfamiljshus och fritidshus
 • Enkel funktion, endast en fläkt (29 W)
 • En anskaffning för lång tid framöver. Material av högsta kvalitet används vid tillverkningen
 • Enkel att underhålla, inga kemikalier och inget byte av filtreringsmaterial eller jordmassor

Kontakta oss för mer info och en offert.

Läs mer

2018-07-24 09:29
Totalsumma:
  Till kassan
  (0)